Casa Județeană de Pensii (CJP) Dâmbovița a anunțat că Legea nr. 263/210 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,  prevede la art. 114 alin. (2), că lipsa dovezii de continuare a studiilor, în cazul unui copil beneficiar al unei pensii de urmaș, suspendă dreptul respectivului începând cu 1 octombrie anul în curs. Potrivit unui comunicat de presă al CJP Dâmbovița în vederea respectării prevederilor legale, se impun o serie de  măsuri. Astfel, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul în curs, respectiv 2018- 2019, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, data scadentă de depunere a adeverinței find 25 septembrie 2018”. „În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 se reține la plată potrivit procedurii”, sublinia comunicatul CJP Dâmbovița. De asemenea  se arăta că începerea anului universitar la  1 octombrie 2018 face imposibilă prezentarea dovezii pentru studenți. „În  consecință, studenții urmași în vârstă de până la 26 de ani” fiind  în imposibilitatea prezentării dovezii privind continuarea studiilor până la 25 septembrie 2018, „într-o primă fază, până la data menționată (n. r. 25 septembrie a. c. )  au obligația să depună o declarație pe proprie răspundere în acest sens la sediul instituției ( n. r. CJP Dâmbovița )”. „Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2018-2019, urmează o formă de învățământ superior organizată potrivit legii”, menționa în final comunicatul CJP Dâmbovița.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here