Un număr de 7270 de Hotărâri adoptate de către consiliile locale și 37.188 de dispoziții emise de primarii unităților administrativ teritoriale din județ au fost verificate în anul trecut, 2018,  de către Corpul de Control al Instituției Prefectului Dâmbovița, potrivit Raportului de evaluare al instituției pe 2018 prezentat în Colegiul Prefectural. Programul a inclus atât verificări ale măsurilor întreprinse de primari în calitate de reprezentanți ai statului în unitățile administrativ teritoriale, dar și aspecte ce au rezultat din petiții ale cetățenilor. „În anul 2018 Corpul de Control al Prefectului a efectuat acțiuni de control care prin raportare la entitatea ce a făcut obiectul verificărilor pot fi grupate după cum urmează: acțiuni de control privind aspecte ale activității unităților administrativ teritoriale prilej cu care au fost verificate măsurile întreprinse de primari în calitate de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ teritorială și îndrumarea acestuia cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor delegate și executate în numele statului și au fost analizate aspecte semnalate prin petiții. (…) În 2018 au fost supuse controlului de legalitate efectuat în baza articolului 123, aln. 5 din Constituția României un număr de 7.270 Hotărâri adoptate de către Consiliile Locale și 37.188 de dispoziții emise de primarii unităților administrativ teritoriale din județ. Principalele aspecte de nelegalitate constatate în urma verificărilor actelor administrative au privit stabilirea sau majorarea salariilor funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilirea taxelor și impozitelor locale, acordarea de premii de excelență și respectiv concesionarea, închirierea fără respectarea bunurilor din patrimoniul local, fără respectarea legislației în vigoare. Pe lângă aceste aspecte în urma acțiunii de verificare a legalității actelor administrative adoptate și emise de autoritățile administrației publice locale se constată în mod frecvent deficiențe care denotă atât necunoașterea normelor de tehnică legislativă, cât și a dispozițiilor actelor normative”, a precizat Ion Sălceanu, șef Serviciu Juridic- Contencios al Instituției Prefectului Dâmbovița. In cadrul ședinței ordinare a Colegiului Prefectural a mai fost analizată activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița pe 2018 din perspectiva aplicării legilor și a actelor normative pe domeniul muncii și a fost prezentat Proiectul de Hotărâre a Colegiului Prefectural privind aprobarea tematicii orientative a ordinii de zi a ședințelor Colegiului în anul curent (2019).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here