Astăzi, 22 aprilie, în sala de conferințe a Hotelului Nova din Târgoviște, a avut loc  conferința de presă prilejuită de finalizarea proiectului „APT _ SMC- Administrație Publică eficienTă prin Sistem de Management al Cetății” COD SMIS: 120631/120631, organizată de compartimentul Programe Europene al Consiliului Județean Dâmbovița. Proiectul are finanțare prin Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități ți instituții publice 2016-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Obiectivul general al proiectului l-a constituit implementarea unor sisteme integrate de management al calității și performanței, în vederea optimizării proceselor decizionale și de sprijin a clienților, susținut de dezvoltarea abilităților personalului de la nivelul solicitantului. Durata de implementare a fost de 16 luni de la data semnării contractului de finanțare (29.01. 2018 – 29. 05. 2019), iar valoarea totală a acestui proiect a fost de 621.847,30 lei (inclusiv TVA), din care, 528.587,20 lei cofinanțare UE, 80.842,75 lei -finanțare de la bugetul de stat și 12.437,35 lei contribuția solicitantului de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. La reuniunea de închidere, alături de managerul de proiect, Anda Gagiu și colectivul de implementare, au mai participat: Alexandru Oprea, președintele CJD, Valeriu Gilia, directorul executiv al Direcției Programe Europene, Alin Manole, vicepreședinte al CJD și Sorin Radu, director executiv al Direcției Achiziții Publice. Cu acest prilej, președintele CJD, Alexandru Oprea, și-a exprimat convingerea că prin participarea personalului din cadrul CJD și al entităților subordonate la proiect, se obține „măcar la nivel de cunoaștere, la nivel de cunoștințe, un element de plusvaloare”. „Am, de asemenea, deplina convingere că aceste cunoștințe teoretice vor fi folosite și vor fi implementate procedural la nivelul Direcțiilor și al structurilor de specialitate ale Consiliului Județean Dâmbovița”, a adăugat președintele CJD, Alexandru Oprea cu sublinierea că, în perioada următoare va fi monitorizată atent „ceea ce înseamnă aplicarea efectivă a proiectului în activitatea zilnică a aparatului CJD și a entităților subordonate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here